Consultanții noștri sunt membri ale celor mai importante organizații profesionale naționale și internaționale (CECCAR, CCF, ACCA), fiind implicați în proiecte complexe și putând concura cu succes cu marile firme internaționale de consultanță și audit.

Avem experiență dovedită în materie de:

  • Impozite directe (impozit pe profit, impozit pe venit și impozit pe veniturile nerezidenților);
  • Impozite indirecte (TVA și accize);
  • Impozite și taxe locale;
  • Impozite și taxe salariale, inclusiv impozitul pe venit și contribuțiile la asigurările sociale;
  • Taxe si contribuții la fondul de mediu;
  • Alte aspecte fiscale (inclusiv reglementări valutare);
  • Mapping de TVA;
  • Restructurări fiscale;
  • Consultanță.

Planificare și optimizare fiscală

Una dintre preocupările de bază ale managementului este reducerea poverii fiscale, adică optimizarea fiscală. Echipa JASILL este specializată în identificarea și implementarea celor mai potrivite metode pentru armonizarea principiilor fiscale cu managementul companiei.

Soluții fiscale pentru expați

Sprijinim angajații nerezidenți în a găsi soluții fiscale eficiente, putând administra cu succes aspecte precum: dubla impunere cu statele care au reglementări în acest scop, diverse reglementări privind impozitele și asigurările sociale din diferite țări cu care România are semnate convenții de evitare a dublei impuneri. Dată fiind experiența echipei noastre în astfel de probleme, putem minimiza costurile de detașare, oferind servicii personalizate, adaptate specificului domeniului de activitate al companiei.   

Planificarea pachetului salarial

Planificarea pachetelor salariale se realizează în general odată cu bugetul anual. De obicei se stabilesc standarde, un minim și un maxim pe fiecare beneficiu care compune tot pachetul salarial. Este recomandată o standardizare și o raportare în funcție de numărul de niveluri din cadrul companiei, care să fie direct proporțională cu dimensiunea acesteia. Consultanții JASILL analizează dimensiunea companiei, numărul de posturi și numărul de niveluri ierarhice, iar în funcție de aceste date vor recomanda pachete salariale specifice fiecărui post din organizație.

Taxe si impozite indirecte

RRăspunsul rapid la problemele apărute și optimizarea cheltuielilor cu impozitele și taxele sunt soluții necesare pentru asigurarea echilibrului financiar al companiei, dar și pentru respectarea obligațiilor legale. În mod tradițional, au fost definite impozite percepute asupra bunurilor și serviciilor, iar plata acestor taxe era indirecta (accizele, taxele vamale, TVA, impozitele locale). Distincția dintre impozitele directe și cele indirecte nu este lipsită de echivoc și nici foarte utilă din punct de vedere analitic. În acest context, sprijinim clienții în a face clasificările corecte între cele două categorii, astfel încât să respecte toate normele și obligațiile în vigoare.

Soluții fiscale pentru IMM-uri

Principalele dificultăți de care se lovesc IMM-urile sunt: cerințele mari de declarare/raportare, accesul anevoios la finanțare sau dubla impozitare, optimizarea fiscală fiind un aspect esențial pentru aceste companii. Obiectivul planificării fiscale este simplu: respectarea legii și minimizarea sumelor datorate ca impozite. Echipa JASILL are experiența practică și demonstrată în consilierea IMM-urilor din aproape toate domeniile de activitate pentru a identifica și, mai ales, folosi corect avantajele fiscale.

Expertiză judiciară

Experții noștri sunt pregătiți  pentru asistarea clienților pe parcursul disputelor judiciare din domeniul fiscal, în calitate de experți judiciari consilieri. Ei vor urmări  întregul proces de expertiză, vor colabora cu expertul judiciar desemnat de instanța  judecătorească sau de organul de cercetare, dar vom putea efectua și expertize extrajudiciare pentru a clarifica o situație solicitată de parte.