JASILL se distinge pe piața serviciilor de consultanță prin abilitățile și resursele pe care le poate aloca pentru realizarea evaluărilor individuale ale angajaților și pentru a propune strategii de dezvoltare a departamentelor de resurse umane. Sprijinim clienții în identificarea celor mai potriviți candidați, elaborarea planurilor de carieră personalizate, a programelor de retenție și îmbunătățirea performanțelor echipelor.

Lucrăm cu instrumente specifice, precum: testări psihologice, aptitudinale, profesionale, pentru a avea o imagine aprofundată în ceea ce privește design-ul competențelor, identificarea abilităților profesionale și/sau manageriale ale candidaților sau ale angajaților.

Serviciile JASILL în domeniul resurselor umane și salarizării acoperă:

 • Elaborarea procedurilor și politicilor interne în domeniul resurselor umane;
 • Elaborarea regulamentului de ordine interioară;
 • Elaborarea / modificarea contractelor individuale și colective de muncă;
 • Întocmirea dosarelor de personal ale angajaților;
 • Suport în configurarea fișelor de post;
 • Asigurarea relației permanente cu Inspectoratul Teritorial de Muncă și asistență la control;
 • Registre de evidență salarială;
 • Recrutarea, selecția și evaluarea personalului.
 • Calcul salarial;
 • Întocmire dosare de pensionare și dosare privind recuperarea sumelor de la Casa de Asigurări de Sănătate.

Clienții ne apreciază pentru informarea permanentă cu noutățile legislative care privesc taxele și contribuțiile aferente salariilor, legislația muncii, corectitudinea garantată a calcului salarial. De asemenea, respectarea cu strictețe a termenelor de declarare a contribuțiilor sociale și a taxelor de salarii, precum și analizele relevante la nivel de centru de cost/centru de profit sunt alte câteva elemente care ne  diferențiază pe piața locală a serviciilor specializate în resurse umane și salarizare.

Organizarea, restructurarea personalului și soluții pentru reducerea costurilor

Atunci când sunteți în situația de a face o restructurare, demersul trebuie să fie în concordanță cu reglementările legale în vigoare. Specialiștii și negociatorii JASILL au experiență inclusiv în medierea dintre angajator și angajat în astfel de contexte, astfel încât să putem ajunge la un consens cu persoanele disponibilizate.

De asemenea sprijinim clienții și în activitățile de zi cu zi pentru a propune diferite soluții de reducere a costurilor, prin analize aprofundate ale activității sau prin diagnoze organizaționale. Astfel, consultanții noștri propun soluții practice, în funcție de specificul domeniului și integrate în strategia comercială a companiei, pentru ca activitățile curente să se desfășoare în aceiași parametri, dar cu costuri mai reduse.

Printre serviciile de salarizare pe care le oferim se numără:

 • Calculul salariilor și întocmirea ștatelor de salarii;
 • Întocmirea și depunerea declarațiilor privind contribuțiile sociale;
 • Întocmirea și depunerea fișelor fiscale ale angajaților;
 • Analize/prognoze în legătură cu remunerarea personalului;
 • Consultanță privind fiscalitatea și contribuțiile sociale;
 • Furnizarea de informări legislative în domeniul salarizării;
 • Asistență în implementarea modificărilor legislative în domeniul salarizării;
 • Asistență la controale ale statului pe probleme de salarizare desfășurate la sediul clientului sau la sediul nostru;
 • Întocmirea situațiilor centralizatoare solicitate de organele de control;
 • Asistența și pregătirea centralizatoarelor solicitate de auditorul financiar.