Recunoscută ca fiind printre cele mai experimentate și mai competente firme românești de contabilitate, JASILL oferă servicii foarte adaptate, cu echipe dedicate, pentru antreprenori locali și străini, multinaționale, IMM-uri și PFA-uri din orice industrie. Acoperim toate aspectele ce țin de contabilitate, taxe, resurse umane si salarizare, consultanță și consultanță juridică prin partenerii avocați.

Prin sistemul double eye, un consultant este mereu gata ajute fiecare client al nostru, pregătit să preia și să răspundă solicitării clar și rapid de fiecare dată când dorește o interpretare sau explicații suplimentare cu privire la situația și poziția financiară a companiei, iar toate acțiunile sunt supervizate de o a doua persoană cu experiență de senior.  

Suntem specializați în toate aspectele ce țin de atât de sistemele contabile financiare, cât și de cele contabile de gestiune:

Înregistrarea cronologică a documentelor primare

Echipa noastră de contabilitate este compusă din profesioniști absolvenți de studii economice și a numeroase programe de specializare și atestare. Serviciile noastre sunt susținute de o procedură bine definită ce include înregistrarea tranzacțiilor economice, în baza documentelor primare și proceduri operaționale pentru serviciile operaționale externalizate. Acestea sunt extrem de atent revizuite înaintea procesării și completate cu o listă suplimentară de documente necesare încadrării corecte și echitabile a activității economice a companiei.  

Contabilitate financiară și de gestiune

În sfera contabilității financiare, sprijinim investitorii, salariații, creditorii sau publicul larg în întocmirea rapidă, clară și eficientă a rapoartelor financiare.

În ceea ce privește contabilitatea de gestiune (managerială), înregistrăm și analizăm toate informațiile necesare bunului mers al activității interne și contribuim la un control riguros și sistematic asupra modului de utilizare a factorilor de producție în activitățile companiei. Spre deosebire de contabilitatea financiară, organizată pe baza actelor normative și legislative în vigoare, contabilitatea de gestiune funcționează pe baza unor reguli stabilite de companie, conform propriilor nevoi.

Întocmirea balanței de verificare lunară

Această activitate cuprinde mai multe etape, în care experții noștri pot sprijini eficient clienții: pregătirea conturilor contabile, transcrierea datelor din conturi în balanță, totalizarea și verificarea egalității balanței. Verificarea se face de un expert contabil autorizat CECCAR, ceea ce asigură acuratețea datelor din balanță. Cu ajutorul balanței sintetizăm informațiile contabile înregistrate în conturi și verificăm corelațiile impuse de dubla înregistrare, contabilitatea în partidă dublă pentru majoritatea organizațiilor.

Întocmirea registrelor contabile

Toate societățile comerciale au obligația de a întocmi anumite registre, în care să evidențieze operațiunile contabile efectuate. Suntem alături de clienți și îi sprijinim în toate aspectele legate de evidența registrelor contabile:

 • Registrul-jurnal (obligatoriu);
 • Registrul-inventar (obligatoriu);
 • Cartea mare (obligatoriu);
 • Registrul de casă (zilnic)
 • Ștatul de salarii (lunar);
 • Registrul de evidență fiscală;
 • De asemenea, pentru clienții noștri organizați ca PFA sau alte forme de exercitare a unei profesii liberale sau activități independente, asigurăm întocmirea Registrului de încasări și plăți și Declarația unică.

Întocmirea declarațiilor fiscale

Avem o echipă formată din experți recunoscuți ca fiind printre cei mai competenți de pe piața locală în servicii precum:

 • Consultanță fiscală;
 • Pregătirea si depunerea declarațiilor fiscale;
 • Asistența în timpul inspecțiilor fiscale;
 • Reprezentant fiscal.

Pentru a asigura acuratețea și corectitudinea deplină a informațiilor incluse în declarațiile fiscale, lucrăm în echipe mixte, formate dintr-un specialist în domeniul taxelor și impozitelor și un contabil. De asemenea, faptul că toate declarațiile fiscale sunt verificate de un consultant fiscal autorizat, oferă clienților certitudinea că toate informațiile sunt corecte, la zi și pe deplin conforme cu normele și cerințele organelor fiscale. 

Întocmirea situațiilor financiare anuale

Societățile comerciale, companiile naționale, regiile autonome, institutele de cercetare și dezvoltare, depun bilanțurile în termen de 150 zile de la încheierea  anului. Întocmirea situațiilor financiare anuale trebuie să fie precedată obligatoriu de inventarierea generală a activelor, a elementelor de capital și datorii și a celorlalte bunuri și valori aflate în gestiune și administrare, potrivit normelor Ministerului Finanțelor Publice. Clienții din aproape toate domeniile de activitate știu că se pot baza pe experiența echipei de contabili și consultanți JASILL pentru întocmirea corectă a situațiilor financiare anuale, care cuprind: bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politici contabile și note explicative. De asemenea, ONG-urile sunt obligate să întocmească și ele situații financiare în termen de 120 de zile, iar noi asigurăm serviciile necesare prin  consultanții specializați în activitățile  entităților  non-guvernamentale.