JASILL a stabilit o alianță strategică cu societatea de avocatură VD Law Group (Vasilescu Dejan SPARL), specializată în consultanța juridică multidisciplinară în domenii variate de drept și un jucător important pe piața avocaturii de business din România ce oferă servicii juridice specializate în arii de practică complexe precum real estate, tehnologii emergente (AI, blockchain & crypto), farmaceutice, piețe de capital, media și data privacy. Prin această alianță, JASILL și VD Law Group iși propun dezvolte noi arii de practica precum drept fiscal și dreptul muncii, restructurări și insolvență, de asemenea echipe mixte de specialiști pot sprijini clienții cu servicii integrate de consultanță fiscală și juridică.

Drept societar

În domeniul dreptului societar,  Vasilescu Dejan consiliază companii medii și mari din toate industriile în legătură cu toate etapele ce țin de înfiinţarea societăților, procedurile de modificare ale structurilor societare, activități curente de drept societar, dar și în procedurile de dizolvare, lichidare şi radiere din Registrul Comerţului.

Drept civil

Vasilescu Dejan consiliază clienții în tot ce ține de dreptul civil, de la asistență în diferite proiecte imobiliare (due-diligence, negocierea, redactarea şi revizuirea documentației juridice, de urbanism, de cadastru şi de carte funciară necesare pentru încheierea tranzacţiilor), până la asistență în negocierea, redactarea şi modificarea tuturor tipurilor de contracte pe care aceştia le încheie. Asigură reprezentarea în faţa tuturor instanţelor de drept comun şi arbitrale și a autorităţilor administrative competente, în cauze privind încheierea şi executarea acestor contracte. Avocații Vasilescu Dejan au experiență în procedurile notariale şi judiciare, cu privire la stabilirea drepturilor succesorale şi la partajul bunurilor, dar și în proiecte privind constituirea garanţiilor personale sau reale.

Dreptul muncii

Vasilescu Dejan asistă clienții în proiecte variate de dreptul muncii, precum: redactarea și negocierea contractelor individuale și colective de muncă, a contractelor de management și a regulamentelor interne; redactarea documentelor specifice privind raporturile de muncă în cadrul unor proiecte de fuziuni și achiziții, restructurări sau transfer de angajați; concedieri individuale și colective; redactarea și revizuirea procedurilor privind beneficiile şi pensiile salariaților, pregătirea și implementarea strategiilor de concediere şi scheme de pensionare. De asemenea, reprezintă angajatorii și angajații în litigii de muncă (în probleme precum beneficii pentru ore suplimentare, contestarea deciziilor de concediere, dosare de hărțuire etc).

Drept penal

VD Law consiliază clienții pentru a preveni, identifica și media eventualele riscuri de natură penală. Atunci când un proces penal devine inevitabil, avocații Vasilescu Dejan reprezintă clienții în fața tuturor instanțelor de judecată, dar și a organelor specializate precum DNA și DIICOT. Putem asista clienții în categorii variate de litigii penale, printre care: fraudă financiară, corupție, spionaj economic, infracționalitate cibernetică, abuz în serviciu și neglijență în serviciu, spălare a banilor, infracțiuni de încălcare a confidențialității/secretului profesional, infracțiuni de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală și industrială.

Contencios administrativ

Alături de echipa JASILL, avocații Vasilescu Dejan asistă clienții multidisciplinar, în legătură cu structurarea tranzacţiilor din punct de vedere fiscal, oferind servicii de consultanţă fiscală, due-diligence fiscal, și gestionând litigii fiscale cu autorităţile competente, dar şi orice alte probleme de natură administrativ-fiscală. Avem experiență în probleme legate de impozitul pe profit, taxa pe valoare adăugată, accize sau orice alte contribuţii la bugetul de stat sau cu privire la investigaţii fiscale, dar și în dosare în faţa instanțelor din România și a autorităților competente din sfera administraţiei publice.