Clienții apreciază abordarea concisă și cunoștințele echipei noastre, care au o contribuție majoră la creșterea performanței în organizații. Diagnozele organizaționale pe care le conturăm au în vedere integrarea a trei componente esențiale pentru sănătatea companiilor: procese – optimizarea si eficientizarea acestora; funcții – de la gândirea de tip “silo” la cea de tip „matrice”; oameni – competențe, motivații, structuri intra și interdepartamentale, leadership.

Am definit trei categorii de programe de consultanță și instruire personalizate, pentru procesele economice operaționale și resurse umane:

  • Excelența economică;
  • Excelența operațională;
  • Excelența în management.

Consultanță pentru vânzare de acțiuni și “exit”

Acționarii optează pentru acea metoda sau acel mix de metode adecvate afacerii lor. Fiecare parte implicată în business intenționează să-și maximizeze câștigurile rezultate din tranzacția de ieșire din afacere. Avem o foarte bună înțelegere a motivației – financiare și nu numai – de a ieși dintr-un business, astfel încât, în urma unui proces riguros de due dilligence, oferim soluțiile și recomandările cele mai potrivite pentru a pregăti și a implementa un exit la momentul oportun.

Consultanță in management

Nu e suficient să ai o idee, fie ea genială și revoluționară, ca să pui bazele unei afaceri de succes; mai sunt și alte ingrediente pe care unii antreprenori, mai ales dintre cei aflați la început de drum, le pot neglija. Suntem alături de antreprenorii din domenii diverse de activitate pentru a-i sprijini să-și definească obiectivele financiare și de business pe termen mediu și lung, să identificăm împreună cele mai bune surse de finanțare, să conturăm activitățile logistice (sediu, utilaje etc.), profilul angajaților și al clienților și să stabilim un plan coerent de promovare. Altfel spus, ajutăm clienții să parcurgă cele zece etape, logic structurate, pentru a defini și implementa o strategie optimă și baza unui business cu potențial semnificativ de dezvoltare.

Fuziuni și achiziții

Echipa JASILL are experiență relevantă în mai multe tipuri de fuziuni și achiziții, de la cele cu valori reduse până la cele mai complexe, specialiștii noștri având know-how și abilități demonstrate de negociere, care contribuie decisiv la încheierea cu succes a proiectelor dintr-un spectru variat de  industrii.

Consiliem atât lideri în diferite sectoare, cât și companii aflate la început de drum sau fonduri de investiții, în aspecte de fuziuni și achiziții precum: structurarea tranzacțiilor, identificarea riscurilor, due-dilligence fiscal și juridic prin avocații parteneri, redactarea și negocierea documentației aferente tranzacției, pentru finalizarea și implementarea eficientă a tranzacției.  Împreună cu echipa noastră de consultanți fiscali și avocați, oferim servicii integrate ce asigură validarea și optimizarea structurii din ambele perspective.

Evaluarea afacerii și activelor

În funcție de scopul urmărit – tranzacții comerciale, cotările la bursă, operațiile cu scop patrimonial (fuziuni, restructurări, divizări, lichidări sau vânzare) ori modificarea structurii capitalului sau acționarilor, evaluarea în raport cu celelalte companii din domeniu – experții noștri pot realiza o serie de analize și evaluări complexe raportate: factorii care influențează piața/sectorul și ceilalți indicatori macroeconomici, teoriile investițiilor, evoluția indicilor financiari, reglementările sistemului de impozitare, reglementările pieței imobiliare, valoarea afacerii (care include contribuția terenului, construcțiilor, mașinilor, echipamentelor, activele intangibile).

Rapoarte interne de evaluare și control

Sistemele de raportare și control sunt instrumente importante pentru performanțele reale ale companiilor. Suntem printre puținii consultanți independenți care pot oferi clienților un sistem de control și evaluare integrat, care acoperă toate funcțiile interne ale unei companii. Sprijinim companiile și antreprenorii locali în redactarea rapoartelor de control și evaluare independente, pentru ca managerii să poată verifica cu ușurință dacă sunt respectate obiectivele, normele și procedurile interne ale organizației.

Studiile de fezabilitate

Studiile de fezabilitate pot fi folosite pentru multe tipuri de afaceri, dar în special pentru cele ce implică un anumit risc. Echipa JASILL este specializată în analizele aprofundate pentru a identifica punctele slabe și oportunitățile sau imposibilitatea de derulare a afacerii, pentru o anumită locație sau timp, ceea ce economisește importante resurse financiare și de timp și permite clienților să aibă o primă imagine de ansamblu asupra aspectelor principale ale afacerii pe care urmează să o pornească.  

Soluții de protecție financiară

Consultanții JASILL au experiență semnificativă în gestionarea investițiilor și folosirii sumelor mari de bani.  Integrăm aceste servicii cu sprijinul partenerilor noștri externi, prin administrarea portofoliului companiei, fiind în măsură să le recomandăm clienților cele mai bune soluții pe termen lung.

Training

Suntem apreciați pentru maniera eficientă, clară și structurată de a organiza programe speciale de training, adaptate solicitărilor și nevoilor companiilor.  Multe dintre acestea sunt însoțite de sesiuni și simulări interactive, pe aspecte practice în sfere precum:

  • Management & Leadership;
  • Management financiar;
  • Negociere;
  • Managementul timpului & organizare;
  • Performanța la locul de muncă;
  • Managementul resurselor umane.