Echipa JASILL are competențele și resursele pentru a gestiona proiecte complexe din toate domeniile de activitate ce țin de auditul financiar, statutar sau intern, fiind printre primele alegeri ale companiilor medii și mari, dar și a antreprenorilor din orice domeniu. Suntem recunoscuți în piața de profil pentru know-how-ul și valoarea adăugată pe care le oferim în toate sub-domeniile auditului.

Auditul situațiilor financiare

Îndeplinim misiuni de audit pentru clienții ale căror situații financiare trebuie auditate conform legii sau la solicitarea acționarilor, in conformitate cu Standardele Internaționale de Audit acceptate de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) si ASPAAS; efectuăm analiza comparativă a principalilor indicatori financiari ai societății; identificăm politicile contabile cele mai adecvate și evaluăm auditul intern.

Transpunerea situațiilor financiare în IFRS și US-GAAP

În contextul în care din ce în ce mai multe companii sunt obligate se supună standardelor de raportare IFRS, trebuie întreprinse o serie de activități pentru a transpune situațiile financiare întocmite în baza IAS către IFRS. Sprijinim companiile care au întocmit situații financiare conforme cu normele locale în identificarea diferențelor de tratamente contabile, experții noștri fiind specializați în transpunerea situațiilor financiare în conformitate cu IFRS, elaborarea de noi politici și proceduri contabile, actualizarea monografiilor contabile.

Rapoarte de conformitate

O serie de instituții de reglementare și supraveghere și nu numai, pot solicita rapoarte suplimentare specifice asupra auditului sau conformității raportărilor obligatorii ale companiilor. Sprijinim clienții în întocmirea acestor rapoarte specifice, care vin în completarea și/sau detalierea situațiilor financiare și pot fi solicitate în egală măsură de acționariat sau management, pentru a analiza și fundamenta mai bine luarea deciziilor strategice.

Audit intern și control

Specialiștii JASILL sunt apreciați de clienți pentru obiectivitatea și claritatea auditului intern, care oferă o evaluare independentă eficientă a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere.

Echipa noastră de audit intern, are scopul de a verifica dacă activitatea organizației este în conformitate cu politicile, programele și managementul acesteia, conform prevederilor legale; de a evalua cât de adecvate sunt controalele financiare și nefinanciare dispuse de conducerea companiei, dacă acestea sunt aplicate și în ce măsură pentru a eficientiza activitatea organizației. De asemenea, suntem specializați în  evaluarea informațiilor financiare și nefinanciare furnizate conducerii companiei, pentru cunoașterea realităților din organizația respectivă și protejarea elementelor patrimoniale bilanțiere și extra-bilanțiere – pentru a identifica metodele de prevenire a fraudelor și a pierderilor de orice fel.

Control intern și prevenirea fraudelor

Controlul intern se referă la orice măsură luată de managementul organizației în vederea gestionării optime a riscurilor la care este expusă și pentru a facilita atingerea obiectivelor comerciale. Scopul controlului intern este să ofere o asigurare rezonabilă privind atingerea acestor obiective și să integreze toate sistemele de control, financiare și de altă natură implementate de manageri pentru ca business-ul să se  desfășoare într-o manieră ordonată și eficace, cu respectarea politicilor de gestiune, protejarea activelor și garantarea, pe cat posibil, și a faptului ca informațiile sunt exacte și exhaustive. Pentru a preveni efectiv fraudele, consultanții noștri analizează informațiile și posibilele motivații și scenarii, activitatea companiei și posibilitățile de fraudare la toate nivelurile.

Auditarea sistemelor IT&C

Prin auditarea sistemelor IT&C,  ne asigurăm că sistemul de informații funcționează corect și în consecință garantează funcționarea eficientă a controalelor de aplicații. Auditul IT&C include de regulă un control asupra achiziționării, dezvoltării și întreținerii sistemelor de aplicații, controale și verificări asupra modificării programelor, dar și controale asupra softurilor de sistem care restricționează accesul persoanelor neautorizate la programe și date. De asemenea, odată cu dezvoltarea tehnologiei și utilizarea acesteia în toate procesele unei companii, acestea devin din ce în ce mai vulnerabile la riscurile criminalității cibernetice, astfel încât fiecare entitate trebuie să-și  organizeze un sistem optim și eficient privind securitatea cibernetică,  pentru a-și asigura o autonomie digitală.