Guvernul României a adoptat în data de 25 martie 2021 proiectul Ministerului de Finanțe, ce conține o serie de măsuri care au că scop sprijinirea mediul de afaceri, printre care se regăsește scutirea de la plata impozitului specific pentru Horeca, dar și 4 reglementări în domeniul procedurilor fiscale.

Aceste reglementări sunt restructurarea obligațiilor bugetare (prevede amânarea termenului pentru depunerea cererii de restructurare de la data de 30 iunie 2021 la data de 31 ianuarie 2022), rambursarea TVA cu control ulterior (amânarea termenului de la 31 martie 2021 la 31 ianuarie 2022 pentru perioada în care contribuabilii pot beneficia de rambursarea TVA cu efectuarea ulterioară a inspecției fiscale), anularea unor aplicații accesorii (contribuabilii pot beneficia de ștergerea dobânzilor și penalităților cu condiția plații debitelor principale și a îndeplinirii celorlalte criterii legislative) și eșalonarea plății obligațiilor bugetare datorate după data declarării stării de urgență (se prorogă termenul de acordare a acestei facilități de la data de 31 maritie 2021 la 30 septembrie 2021).