Administrația Națională a Finanțelor (ANAF) a dezbătut public o serie de documente în care sunt detaliate elementele obligatorii și opționale care vor fi incluse în noul model declarativ SAF-T, ”în scopul asigurării pregătirii pentru conformarea cu cerințele de export ale fișierului standard de control fiscal”, potrivit declarației trimise de către administrație.

Setul de documente publicate pe portalul ANAF este tehnic, iar formatul de afișare al informațiilor detaliate în documente este în conformitate cu standardul OECD 2.0., adresându-se în primă fază, dezvoltatorilor de sisteme informatice. În faza următoare, ANAF va organiza conferințe online pentru a disemina mai bine informațiile legate de faza de dezvoltare a SAF-T.